Servicii


Drept comercial

Conform sistemului obiectiv dreptul comercial are ca obiect relatiile sociale nascute din actele juridice, operatiunile si faptele pe care legea le considera fapte de comert si care au acest regim, fara a avea vreo relevanța calitatea persoanei care le realizeaza. In viziunea acestui criteriu, dreptul comercial apare ca un ansamblu de norme juridice destinate unei categorii de operatiuni juridice.

Drept penal

Dreptul penal reprezinta instrumentul prin care se apara cele mai importante valori sociale impotriva faptelor periculoase.
Romania, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea precum si intreaga ordine de drept sunt valorile sociale importante pe care le apara legea penala romana.

Drept civil

Dreptul civil este acea ramura de drept ce reglementeaza relațiile social-patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice ce se afla pe pozitii de egalitate juridica, chiar cand una din parti este statul (ca persoana privata si nu ca autoritate publica).

Raporturile juridice civile pot fi: patrimoniale (cele mai multe) si nepatrimoniale.

Contencios administrativ si fiscal

Activitatea de solutionare, cu putere de adevar legal, de catre instantele de contencios administrativ, competente potrivit legii a conflictelor juridice in care cel putin una din parti este un serviciu public administrativ, iar conflictul juridic s-a nascut din adoptarea sau emiterea unui act administrativ de autoritate ori din refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege.

.